PHR (HOSE): Cao su Phước Hòa

26/01/2022

78.20

-1.30 (-1.64%)

K.L: 64,460

KLCP lưu hành: 10,000,000

KL TB 20 phiên: 677,390

EPS cơ bản (1000đ): 7.045

P/B: 7.98

P/E: 11.10Opening soon!