PHN (HNX): Pin Hà Nội

18/01/2022

40.10

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 15,360,478

KL TB 20 phiên: 2,175

EPS cơ bản (1000đ): 5.252

P/B: 2.66

P/E: 7.64Opening soon!