PHC (HOSE): Phuc Hung Holdings

26/01/2022

13.30

-0.20 (-1.48%)

K.L: 63,570

KLCP lưu hành: 7,343,143

KL TB 20 phiên: 921,720

EPS cơ bản (1000đ): 0.379

P/B: 0.76

P/E: 35.12Opening soon!