PGT (HNX): PGT Holdings

27/05/2022

6.80

0.00 (0.00%)

K.L: 23,200

KLCP lưu hành: 14,210,305

KL TB 20 phiên: 42,098

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 0.79

P/E: -Opening soon!