PGN (HNX): Phụ Gia Nhựa

18/01/2022

13.50

-0.20 (-1.46%)

K.L: 10,700

KLCP lưu hành: 4,000,000

KL TB 20 phiên: 60,859

EPS cơ bản (1000đ): 2.396

P/B: -

P/E: 5.63Opening soon!