PGI (HOSE): Bảo hiểm PJICO

18/01/2022

28.70

-0.20 (-0.69%)

K.L: 2,150

KLCP lưu hành: 33,339,891

KL TB 20 phiên: 10,500

EPS cơ bản (1000đ): 2.148

P/B: 2.57

P/E: 13.36Opening soon!