PDR (HOSE): BĐS Phát Đạt

26/01/2022

86.80

-3.20 (-3.56%)

K.L: 297,300

KLCP lưu hành: 88,717,773

KL TB 20 phiên: 3,399,845

EPS cơ bản (1000đ): 2.698

P/B: 5.01

P/E: 32.17Opening soon!