PDC (HNX): Dầu khí Phương Đông

18/01/2022

6.80

-0.20 (-2.86%)

K.L: 3,100

KLCP lưu hành: 60,339,285

KL TB 20 phiên: 1,875

EPS cơ bản (1000đ): -0.369

P/B: 0.51

P/E: -18.41Opening soon!