PDB (HNX): DUFAGO

21/01/2022

22.50

2.00 (9.76%)

K.L: 21,900

KLCP lưu hành: 300,000,000

KL TB 20 phiên: 9,682

EPS cơ bản (1000đ): 0.732

P/B: 1.72

P/E: 30.72Opening soon!