PCT (HNX): Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

18/01/2022

8.30

-0.40 (-4.60%)

K.L: 17,100

KLCP lưu hành: 50,000,000

KL TB 20 phiên: 9,278

EPS cơ bản (1000đ): 0.629

P/B: 1.86

P/E: 13.20Opening soon!