PCE (HNX): Phân bón và Hóa chất DK Miền Trung

26/01/2022

24.40

0.10 (0.41%)

K.L: 8,600

KLCP lưu hành: 3,115,409

KL TB 20 phiên: 26,709

EPS cơ bản (1000đ): 1.834

P/B: 1.18

P/E: 13.30Opening soon!