PBP (HNX): Bao bì Dầu khí VN

21/01/2022

13.00

-0.80 (-5.80%)

K.L: 6,900

KLCP lưu hành: 18,521,954

KL TB 20 phiên: 2,302

EPS cơ bản (1000đ): 1.148

P/B: 0.37

P/E: 11.32Opening soon!