ONE (HNX): Truyền thông Số 1

21/01/2022

8.20

-0.10 (-1.20%)

K.L: 7,800

KLCP lưu hành: 191,188,064

KL TB 20 phiên: 11,508

EPS cơ bản (1000đ): 0.841

P/B: 0.39

P/E: 9.75Opening soon!