OGC (HOSE): Tập đoàn Đại Dương

21/01/2022

8.92

0.43 (5.06%)

K.L: 176,060

KLCP lưu hành: 4,799,516

KL TB 20 phiên: 682,255

EPS cơ bản (1000đ): -0.148

P/B: 0.69

P/E: -60.12Opening soon!