OCH (HNX): Khách sạn và Dịch vụ OCH

21/01/2022

10.00

-0.30 (-2.91%)

K.L: 139,900

KLCP lưu hành: 8,642,300

KL TB 20 phiên: 29,276

EPS cơ bản (1000đ): 0.214

P/B: 1.12

P/E: 46.65Opening soon!