NTP (HNX): Nhựa Tiền Phong

26/01/2022

63.50

-0.50 (-0.78%)

K.L: 174,300

KLCP lưu hành: 200,000,000

KL TB 20 phiên: 72,697

EPS cơ bản (1000đ): 4.258

P/B: 7.70

P/E: 14.91Opening soon!