NST (HNX): Thuốc lá Ngân Sơn

26/01/2022

9.50

-0.10 (-1.04%)

K.L: 1,600

KLCP lưu hành: 406,803,500

KL TB 20 phiên: 3,566

EPS cơ bản (1000đ): 0.554

P/B: 0.90

P/E: 17.14Opening soon!