NSH (HNX): Nhôm Sông Hồng

21/01/2022

11.20

0.20 (1.82%)

K.L: 78,600

KLCP lưu hành: 18,500,000

KL TB 20 phiên: 392,075

EPS cơ bản (1000đ): 0.370

P/B: 1.70

P/E: 30.24Opening soon!