NRC (HNX): Tập đoàn Danh Khôi

21/01/2022

20.20

-0.60 (-2.88%)

K.L: 365,000

KLCP lưu hành: 6,000,000

KL TB 20 phiên: 371,567

EPS cơ bản (1000đ): 2.318

P/B: 1.46

P/E: 8.72Opening soon!