NNC (HOSE): Đá Núi Nhỏ

21/01/2022

27.90

-0.10 (-0.36%)

K.L: 1,620

KLCP lưu hành: 8,639,208

KL TB 20 phiên: 46,490

EPS cơ bản (1000đ): 5.203

P/B: 2.56

P/E: 5.36Opening soon!