NKG (HOSE): Thép Nam Kim

20/04/2021

26.90

-0.10 (-0.37%)

K.L: 981,240

KLCP lưu hành: 176,888,757

KL TB 20 phiên: 5,158,820

EPS cơ bản (1000đ): 1.670

P/B: 1.45

P/E: 16.11Opening soon!