NKG (HOSE): Thép Nam Kim

27/05/2022

31.05

0.95 (3.16%)

K.L: 1,203,520

KLCP lưu hành: 18,233,269

KL TB 20 phiên: 8,497,810

EPS cơ bản (1000đ): 3.284

P/B: 2.78

P/E: 9.45Opening soon!