NHA (HOSE): PT Nhà và Đô thị Nam HN

26/01/2022

66.60

4.30 (6.90%)

K.L: 16,660

KLCP lưu hành: 22,144,825

KL TB 20 phiên: 267,370

EPS cơ bản (1000đ): 1.311

P/B: 4.93

P/E: 50.78Opening soon!