NFC (HNX): Phân lân Ninh Bình

21/01/2022

12.80

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 2,700,000

KL TB 20 phiên: 1,015

EPS cơ bản (1000đ): 0.626

P/B: 0.78

P/E: 20.45Opening soon!