NCT (HOSE): DV Hàng hóa Nội Bài

18/01/2022

82.30

-0.20 (-0.24%)

K.L: 410

KLCP lưu hành: 2,299,854

KL TB 20 phiên: 14,435

EPS cơ bản (1000đ): 7.792

P/B: -

P/E: 10.56Opening soon!