NBP (HNX): Nhiệt điện Ninh Bình

18/01/2022

19.50

0.00 (0.00%)

K.L: 200

KLCP lưu hành: 13,600,000

KL TB 20 phiên: 53,752

EPS cơ bản (1000đ): 2.611

P/B: 1.38

P/E: 7.47Opening soon!