NBC (HNX): Than Núi Béo

18/01/2022

17.30

0.30 (1.76%)

K.L: 125,900

KLCP lưu hành: 62,311,555

KL TB 20 phiên: 997,615

EPS cơ bản (1000đ): 1.261

P/B: 1.05

P/E: 13.72Opening soon!