NAP (HNX): Cảng Nghệ Tĩnh

18/01/2022

12.30

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 196,980,622

KL TB 20 phiên: 1,885

EPS cơ bản (1000đ): 0.683

P/B: 10.01

P/E: 18.00Opening soon!