NAG (HNX): Tập đoàn Nagakawa

26/01/2022

14.60

0.30 (2.10%)

K.L: 75,100

KLCP lưu hành: 10,900,000

KL TB 20 phiên: 36,531

EPS cơ bản (1000đ): 0.556

P/B: 0.92

P/E: 26.28Opening soon!