MWG (HOSE): Thế giới di động

21/01/2022

133.20

-0.80 (-0.60%)

K.L: 65,510

KLCP lưu hành: 36,999,124

KL TB 20 phiên: 1,093,700

EPS cơ bản (1000đ): 9.027

P/B: 10.35

P/E: 14.76Opening soon!