MSH (HOSE): May Sông Hồng

21/01/2022

73.90

-2.60 (-3.40%)

K.L: 4,620

KLCP lưu hành: 6,598,367

KL TB 20 phiên: 150,230

EPS cơ bản (1000đ): 5.232

P/B: 5.90

P/E: 14.13Opening soon!