MIM (HNX): Khoáng sản và Cơ khí

26/01/2022

9.00

0.00 (0.00%)

K.L: 300

KLCP lưu hành: 3,675,675

KL TB 20 phiên: 2,155

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 0.03

P/E: -Opening soon!