MIG (HOSE): Bảo hiểm Quân đội

21/01/2022

20.90

-0.20 (-0.95%)

K.L: 13,530

KLCP lưu hành: 6,143,000

KL TB 20 phiên: 1,282,700

EPS cơ bản (1000đ): 1.562

P/B: 1.86

P/E: 13.38Opening soon!