MHC (HOSE): CTCP MHC

18/01/2022

11.80

-0.85 (-6.72%)

K.L: 114,040

KLCP lưu hành: 3,160,000

KL TB 20 phiên: 2,705,465

EPS cơ bản (1000đ): 5.513

P/B: 5.07

P/E: 2.14Opening soon!