MDC (HNX): Than Mông Dương

26/01/2022

11.10

-0.30 (-2.63%)

K.L: 5,800

KLCP lưu hành: 8,999,622

KL TB 20 phiên: 10,206

EPS cơ bản (1000đ): 1.446

P/B: 0.39

P/E: 7.68Opening soon!