MCP (HOSE): In và Bao bì Mỹ Châu

21/01/2022

26.00

-0.20 (-0.76%)

K.L: 10

KLCP lưu hành: 18,600,000

KL TB 20 phiên: 1,610

EPS cơ bản (1000đ): 1.337

P/B: 2.75

P/E: 19.44Opening soon!