MCO (HNX): BDC Việt Nam

21/01/2022

7.50

0.50 (7.14%)

K.L: 14,600

KLCP lưu hành: 15,000,000

KL TB 20 phiên: 9,656

EPS cơ bản (1000đ): 0.037

P/B: 0.54

P/E: 200.47Opening soon!