MCF (HNX): MECOFOOD

21/01/2022

9.80

-0.10 (-1.01%)

K.L: 14,900

KLCP lưu hành: 2,300,000

KL TB 20 phiên: 40,164

EPS cơ bản (1000đ): 0.861

P/B: -

P/E: 11.38Opening soon!