MCF (HNX): MECOFOOD

26/02/2021

9.60

0.00 (0.00%)

K.L: 20

KLCP lưu hành: 10,777,838

KL TB 20 phiên: 4,540

EPS cơ bản (1000đ): 0.971

P/B: 0.86

P/E: 9.88Opening soon!