MBS (HNX): Chứng khoán MB

21/01/2022

33.30

-0.80 (-2.35%)

K.L: 793,900

KLCP lưu hành: 21,418,346

KL TB 20 phiên: 4,222,964

EPS cơ bản (1000đ): 1.809

P/B: 2.80

P/E: 18.40Opening soon!