MBG (HNX): Tập đoàn MBG

21/01/2022

13.10

0.20 (1.55%)

K.L: 1,133,600

KLCP lưu hành: 2,500,000

KL TB 20 phiên: 859,559

EPS cơ bản (1000đ): 0.321

P/B: 0.78

P/E: 40.85Opening soon!