MAS (HNX): Sân bay Đà Nẵng

26/01/2022

47.00

1.00 (2.17%)

K.L: 100

KLCP lưu hành: 4,103,929

KL TB 20 phiên: 3,524

EPS cơ bản (1000đ): -3.070

P/B: 3.68

P/E: -15.31



Opening soon!