LSS (HOSE): Mía đường Lam Sơn

26/01/2022

11.70

-0.40 (-3.31%)

K.L: 27,320

KLCP lưu hành: 5,750,000

KL TB 20 phiên: 1,448,425

EPS cơ bản (1000đ): 0.164

P/B: 0.47

P/E: 71.13Opening soon!