LPB (HOSE): LienViet Post Bank

20/04/2021

19.85

0.45 (2.32%)

K.L: 2,226,820

KLCP lưu hành: 1,074,638,920

KL TB 20 phiên: 10,711,600

EPS cơ bản (1000đ): 1.733

P/B: 1.50

P/E: 11.46Opening soon!