LM8 (HOSE): LILAMA 18

18/01/2022

14.95

-0.05 (-0.33%)

K.L: 2,140

KLCP lưu hành: 80,593,340

KL TB 20 phiên: 1,905

EPS cơ bản (1000đ): 0.840

P/B: 0.43

P/E: 17.81Opening soon!