LIX (HOSE): Bột giặt LIX

26/01/2022

50.50

-0.30 (-0.59%)

K.L: 860

KLCP lưu hành: 1,074,638,896

KL TB 20 phiên: 43,010

EPS cơ bản (1000đ): 6.487

P/B: 3.59

P/E: 7.78Opening soon!