LHG (HOSE): KCN Long Hậu

21/01/2022

51.60

-0.50 (-0.96%)

K.L: 34,120

KLCP lưu hành: 5,500,000

KL TB 20 phiên: 428,160

EPS cơ bản (1000đ): 3.381

P/B: 3.14

P/E: 15.26Opening soon!