LHC (HNX): XD Thủy lợi Lâm Đồng

21/01/2022

183.50

8.50 (4.86%)

K.L: 55,400

KLCP lưu hành: 25,629,995

KL TB 20 phiên: 6,241

EPS cơ bản (1000đ): 9.329

P/B: 19.49

P/E: 19.67Opening soon!