LEC (HOSE): BĐS Điện lực Miền Trung

26/01/2022

12.90

null (null%)

K.L: 50

KLCP lưu hành: 79,726,104

KL TB 20 phiên: 2,255

EPS cơ bản (1000đ): -0.005

P/B: 0.96

P/E: -2,754.83Opening soon!