LDG (HOSE): Đầu tư LDG

26/01/2022

16.30

-1.20 (-6.86%)

K.L: 1,009,560

KLCP lưu hành: 90,000,000

KL TB 20 phiên: 3,568,590

EPS cơ bản (1000đ): 0.049

P/B: 3.81

P/E: 329.98Opening soon!