LCM (HOSE): Khoáng sản Lào Cai

18/01/2022

7.54

-0.56 (-6.91%)

K.L: 20,540

KLCP lưu hành: 7,400,000

KL TB 20 phiên: 96,610

EPS cơ bản (1000đ): 0.157

P/B: 1.14

P/E: 47.87Opening soon!