LCG (HOSE): LICOGI 16

18/01/2022

20.90

-1.55 (-6.90%)

K.L: 876,610

KLCP lưu hành: 51,500,000

KL TB 20 phiên: 5,801,080

EPS cơ bản (1000đ): 3.071

P/B: 1.69

P/E: 6.81Opening soon!